Gimnazjum nr 9 w Koszalinie

Gimnazjum nr 9 im. Noblistów Polskich
ul. St. Staszica 6, 75-449 Koszalin
tel/fax 094 345-82-14

 • Gimnazjum nr 9 w Koszalinie
 • Gimnazjum nr 9 w Koszalinie
 • Gimnazjum nr 9 w Koszalinie
 • Gimnazjum nr 9 w Koszalinie
 • Gimnazjum nr 9 w Koszalinie
 • Gimnazjum nr 9 w Koszalinie
 • Gimnazjum nr 9 w Koszalinie
 • Gimnazjum nr 9 w Koszalinie
Start Dla kandydatów / Rekrutacja
Rekrutacja

Osiągnięcia

PDF

Osiągnięcia szkoły, to przede wszystkim osiągnięcia zespołowe i indywidualne uczniów. Od 1 września 1999 r. nasi uczniowie odnosili sukcesy w wielu dziedzinach.

Jako społeczność szkolna podejmowaliśmy realizację wielu programów edukacyjnych, mających wspomóc uczniów w realizacji zadań związanych z nauką, działalnością w ramach wolontariatu, rozwijaniu zainteresowań.

O osiągnięciach szkoły świadczą przyznane jej tytuły i certyfikaty, wyniki egzaminów gimnazjalnych, indywidualne i zespołowe sukcesy uczniów odnoszone w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i miejskich.

Poprawiony: piątek, 05 kwietnia 2013 16:52
 

Dlaczego "9"?

PDF

Dlaczego "9"?

dlaczego

Zapytaliśmy uczniów klas drugich i trzecich:

Dlaczego "9"?

A oto co nam odpowiedzieli:

Są tu sympatyczni nauczyciele i dobre warunki do nauki. Jest tu Orlik i hala sportowa. Można brać udział w różnych zajęciach sportowych i kołach przedmiotowych. Na lekcjach panuje idealna atmosfera do nauki. Nikt nie zostaje sam. Każdy, kto poprosi o pomoc, na pewno ją otrzyma.

Ania z 3d

Poprawiony: niedziela, 03 marca 2013 17:30 Więcej…
 

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych w zakresie piłki siatkowej dziewcząt

PDF

Od 1 września 2012 r. Gimnazjum nr 9 w Koszalinie realizuje projekt    Ministerstwa Sportu i Turystyki - "Siatkarskie Ośrodki Szkolne".
Projekt  jest realizowany we współpracy z organem prowadzącym
- Urzędem Miasta Koszalina oraz Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.

Celem projektu jest upowszechnianie sportu wśród młodzieży
na przykładzie piłki siatkowej.

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.gimnazjum-9.koszalin.pl/attachments/article/47/Deklaracja%20przyst%C4%85pienia%20do%20sprawdzianu%20w%20zakresie%20pi%C5%82ki%20siatkowej.pdf)deklaracja[ ]134 Kb
Poprawiony: wtorek, 03 marca 2015 16:09 Więcej…
 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

PDF

Celem Gimnazjum nr 9 im. Noblistów Polskich w Koszalinie jest bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

W roku szkolnym 2015/2016 planujemy utworzenie 5 klas pierwszych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, nasze gimnazjum proponuje rozwijanie zainteresowań uczniów w następujących kierunkach:

1. Przedmioty przyrodnicze


Jeżeli pasjonują Cię przedmioty przyrodnicze, takie jak: chemia, biologia, geografia i fizyka to proponujemy Tobie:

 • zdobywanie wiedzy nie tylko w sposób teoretyczny, ale także praktyczny poprzez doświadczenia czy obserwacje pośrednie i bezpośrednie,
 • zwiększenie liczby godzin przedmiotów przyrodniczych ponad wymiar godzin wynikający z siatki godzin w gimnazjum,
 • możliwość podziału zajęć przedmiotów przyrodniczych na grupy,
 • aktywne i  atrakcyjne zdobywanie wiedzy poprzez gry dydaktyczne, zajęcia terenowe i wycieczki edukacyjne,
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności z przedmiotów przyrodniczych, pozwalające osiągać sukcesy w konkursach i olimpiadach,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
 • zajęcia dodatkowe w oparciu o autorskie programy kół zainteresowań.

 

2. Przedmioty ścisłe


Jeżeli pasjonują Cię przedmioty ścisłe, takie jak: matematyka, fizyka, informatyka, zajęcia techniczne to proponujemy Tobie:

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności z przedmiotów ścisłych, pozwalające osiągać sukcesy w konkursach i olimpiadach,
 • wykorzystywanie komputera do opracowania wyników badań naukowych i doświadczeń,
 • wykonywanie zaawansowanych prezentacji wykorzystywanych  na innych przedmiotach jako pomoce dydaktyczne,
 • tworzenie dokumentów użytkowych za pomocą ogólnodostępnych programów komputerowych,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
 • zajęcia dodatkowe w oparciu o autorskie programy kół zainteresowań.

 

3. Przedmioty humanistyczne


Jeżeli pasjonują Cię przedmioty humanistyczne takie jak: język polski, historia, wos tp proponujemy Tobie:

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności z przedmiotów humanistycznych, pozwalające osiągać sukcesy w konkursach i olimpiadach,
 • spotkania z żywym słowem, sztuką aktorską, ciekawymi spektaklami teatralnymi, interesującymi filmami, wartościowymi dziełami plastycznymi.
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
 • zajęcia dodatkowe z języka polskiego, historii, zajęć muzycznych i plastycznych w oparciu o autorskie programy kół zainteresowań.
 • wyjścia do teatru, kina, na wystawy jak również wyjazdy do Teatru Muzycznego w Gdyni.

 

4. Języki obce


 

Jeżeli pasjonują Cię języki obce (język angielski, język niemiecki to proponujemy Tobie:

 • pogłębianie swojej wiedzy i poznanie kultury krajów anglojęzycznych,
 • nabycie umiejętności oglądania filmów w oryginale, czytania angielskich książek i prasy, śpiewania i rozumienia piosenek w językach obcych,
 • możliwość udziału w wycieczkach zagranicznych,
 • możliwość uczestnictwa w projektach obcojęzycznych,
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności z języków obcych, pozwalające osiągać sukcesy w konkursach i olimpiadach,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
 • zajęcia dodatkowe języka angielskiego i języka niemieckiego w oparciu o autorskie programy kół zainteresowań.

5. Sport – piłka siatkowa dziewcząt, piłka ręczna chłopców


Jeżeli pasjonuje Cię świat sportu, masz w sobie zapał do rywalizacji to proponujemy Tobie:

 • 10 godzin treningu z piłki siatkowej dziewcząt,
 • zwiększona ilość godzin treningu z piłki ręcznej chłopców,
 • dodatkowe zajęcia sportowe w ramach treningów popołudniowych,
 • możliwość udziału w obozach sportowych,
 • uczestnictwo w zawodach sportowych,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
 • zajęcia dodatkowe z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych i języków obcych w oparciu o autorskie programy kół zainteresowań,
 • po ukończeniu gimnazjum otwartą drogę do dalszej kariery sportowej

Załączniki:
Pobierz (ulotka 2014.pdf)ulotka 2014.pdf[ ]1090 Kb
Poprawiony: wtorek, 03 marca 2015 16:26
 

Informacja o rekrutacji

PDF

Elektroniczny nabór uczniów do klas pierwszych gimnazjum

>>KLIKNIJ<<

Służymy pomocą zainteresowanym rodzicom w rejestracji w systemie naboru i drukowaniu podań:

Informacja o naborze uczniów na rok szkolny 2015/2016

Nabór uczniów do klas pierwszych gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 będzie przeprowadzany elektronicznie.

 

Poprawiony: niedziela, 01 marca 2015 19:14
 


Bez Tytułu

galerie zdjęć

wideoteka

BIP

e-dziennik

Zachowaj trzeźwy umysł

Szkoła z klasą

Zachodniopomorska Szkoła Jakości

Socrates

fajna szkoła

bezpieczne wakacje

Szkoła bez przemocy